അധിക ഡിവിഷൻ തസ്തികകളിലെ നിയമന അംഗീകാരവും മാനേജരുടെ സത്യപ്രസ്താവനയും സംബന്ധിച്ച്


എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധിക ഡിവിഷൻ തസ്തികകളിൽ നിയമിതരായവർക്ക് പുതുക്കിയ കെ.ഇ.ആർ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരമുള്ള നിയമന അംഗീകാരം - മാനേജർ സത്യപ്രസ്താവന ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് നമ്പർ. ജെ 2/194 /2019 തിയതി 26.11.2019

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !